Proslov na oslavě

             Proslovy jsou nedílnou součástí každé oslavy. Ať už jsou to narozeniny, svatba nebo ukončení studia. Vždy se musíme hostům nějak vhodně promluvit. A jak by takový proslov měl vypadat? S touto otázkou určitě zápasí mnoho lidí. A tak jsme se rozhodli vám v těchto pár řádcích dát takový malý návod. A doufáme, že na nejbližší oslavě se svým proslovem zazáříte.

 

            Správný proslov by měl být suverénní, vtipný a výstižný. Nesmíte zapomenout, že proslov se stane jednou z dominant večera. Na začátku si nejprve musíme uvědomit při jaké příležitosti svůj proslov chcete přednést. To bude váš odrazový můstek. Při každé příležitosti říká přímluvu někdo jiný. Například při slavnostních večeřích je to hostitel. Pokud je na večery nějaký vážený host, nakonci se přimluví i on. Při zvlášť významných oslavách (svatby, promoce, výročí, večírek pro obchodní partnery atd) se očekává pár slov od hostitele nebo organizátora akce. Může jít o uvítací řeč nebo projev. Pokud oslavujeme jubilejní zlatou svatbu rodičů proslov by měl mít nejstarší sourozenec. Na svatbě je to otec nevěsty a pak se mohou přidat i svědci. Většinou má proslov jeden ze svědků.

 

            Jak by takový správný proslov měl vypadat? Měl by být hlavně stručný. Pak můžeme přidat trochu vtipu, věcnosti, důraznost a určitě by měl mít pointu. Velmi vhodné je pokud do přímluvě vsuneme nějakou kuriózní historku, která hned na začátku upoutá pozornost. Projev si určitě musíte napsat. Ale naučte se ho nazpaměť! Nikdy ho nečtěte! Říkáme nahlas, výrazně a zřetelně. Pomůže vám i malý tahák, který si můžete připravit na kartičku kterou schováte do ruky. Na ni si poznačíte odstavce nebo klíčová slova. A pokud chceme představit nějaké důležité osoby třeba si poznačit i jejich jména popřípadě čísla míst kde sedí. Přece jen nechceme na nikoho zapomenout. To jak vypadáme při proslovu je stejně důležité jako ho mluvíme. Proto určitě zvýrazněte postoj. Stůjte klidně a určitě se nekymácajte. Stůjte tak, aby váha byla rovnoměrně rozložena (vzpřímeně, s vysunutým hrudníkem a zastrčeným břichem). Neuhýbejte pohledem a vroucně vyhledávejte pohledy ostatních.

 

            Projev by měl trvat maximálně tři minuty. Čím delší čas, tím vám hrozí větší riziko ztráty pozornosti publika. Nechceme, aby se hosté nudili. A kdy začít s přímluvou? Ale protože je proslov předzvěstí začátku, tak bychom ho měli určitě přednést ještě před začaním akce nebo večeře případně oběda. První krok je určitě získání si pozornosti nahlas se bavících hosty. Určitě nekřičte a nemávejte rukama. Způsobů, jak docílit pozornost na řečníka, je určitě několik. Pokud v místnosti hraje hudba, pomůže když se pomalu ztlumí a ozve se signál v jiné tónině. V té době už musí být řečník připraven na vhodném místě, kde ho ostatní vidí a musí svým postojem a gesty dát příchozím najevo, že on je tím, kdo jim chce něco říct. U slavnostní tabuli povstaneme, můžeme i decentně cinknout lžičkou o pohár.

 

            A jak začít? První věty k hostům by vždy měla být v podobném duchu jako "Jsem rád, že jsem tady mezi vámi. Jsem ráda, že jste tady, záleží mi na tom, abyste byli spokojeni a dobře se bavili ... "projevíte tím přátelský zájem. Zapomeňte na lhostejný nebo rozpačitý výraz. Tvář musí být živá a radostná. Pozor však na grimasy smíchu. Působí neupřímné.

 

            Hosté, kteří mají děkovný proslov ho řeknou buď po hostiteli nebo před dezertem. Na svatbách říká otec nevěsty také před začátkem hostiny. Svědek má proslov většinou před dezertem, aby trošku pozvedl náladu a rozproudil po dobrém jídle v hostech trochu krev.

 

            Velkým problémem se stává při podobných příležitostech určitě tréma. A jak s ní nejlépe zatočit? Nejlepším způsobem je určitě důkladná příprava. Nechceme přece, aby vás něco zaskočilo a pokazilo vám váš dokonalý proslov. Proto se připravte i na nevítaných gibicov, který se na slavnostních příležitostech mohou vyskytnout. A i na veselé popřípadě nevhodné poznámky podgurážených hosty. Nemůžete se sice připravit na všechno, ale určitě budete klidnější. K důkladnému procvičení proslovu vám určitě pomůže vaše zrcadlo. Procvičte si svůj proslov před ním is gestika a mimikou obličeje. A nebojte pokud si nacvičíte takto dokonale svůj proslov hned na začátku budete mít jen pozitivní ohlasy a tréma z vás opadne. A pokud se vám podaří i nějaká ta vtipná improvizace určitě zabodujete a váš přímluvu se stane legendárním.